Projecten

Projecten die wij tot nu toe hebben uitgevoerd.

In september 2018 is het boek ‘IN GESPREK MET’ uitgekomen. Het boek bevat 14 interviews met min of meer bekende inwoners van de gemeente Hellendoorn.
Gerard Ekelenkamp was verantwoordelijk voor die interviews.
In die gesprekken is ook het thema politiek aan de orde geweest.
Hij constateerde dat de betrokkenheid van een aantal geïnterviewden bij de politiek niet groot is.
Bij sommigen was zelfs echt sprake van een negatief sentiment richting politiek en politici.
Dat was voor hem de directe aanleiding om het initiatief te nemen voor het boek TUSSEN DROOM EN DAAD.
Ekelenkamp hecht zeer aan onze democratie.
En daarom geeft hij in dit boek een podium aan alle leden van de Hellendoornse gemeenteraad en aan de leden van het college van burgemeester en wethouders om hun idealen, dromen en standpunten te vertellen.
De interviews worden voorafgegaan door een beschouwing van Ekelenkamp over democratie, in feite het thema van dit boek. Het boek draagt hij op aan alle inwoners van de gemeente Hellendoorn.
Immers zij hebben het gemeentebestuur gekozen en zij hebben vervolgens te maken met de besluiten die dit bestuur neemt.


Dit prachtig geïllustreerde Engelstalige editie, biedt een boeiende biografie van het ss Rotterdam die de lezer meeneemt op een ongelooflijke reis beginnend in 1938, toen het idee voor het schip voor het eerst werd bedacht tot het definitieve terugkeer naar zijn huis in Rotterdam als een nationale schat.

 

 


Op 26 april 1952, het Rotterdam Lloyd schip, ms Sibajak, verliet Rotterdam, Nederland, met 998 Nederlandse emigranten naar hun nieuwe thuisland in Canada. Na een aangrijpende reis over de Noord-Atlantische Oceaan arriveerde de Sibajak Quebec City tien dagen later brachten wachtende treinen de nieuwkomers op bestemmingen in Canada.
Begin 1947 verlieten bijna 500.000 Nederlandse emigranten Nederland van dit aantal vertrokken bijna 200.000 naar Canada.
Tegen de achtergrond van het naoorlogse Holland is dit het verhaal van 17 families die die reis hebben gemaakt. De verhalen documenteren hun leven voor en tijdens de oorlogsjaren, de redenen voor hun beslissing om te emigreren, en hun eerste paar jaar in Canada zoals ze zich voordeden om hun leven opnieuw op te bouwen. 
Ondersteund door meer dan 400 krachtige foto’s, de afbeeldingen beschrijven de tijd op een manier dat woorden nooit kunnen. 


Het boek Basis Bedrijfshulpverlener in 3 talen (Duits, Frans en Engels) is gebaseerd op bedrijfshulpverlening in bedrijven met een laag risicoprofiel zoals kantoren, werkplaatsen, winkelbedrijven, scholen, enzovoort. Het behandelt de elementaire hulpverlening gezien vanuit de Levensreddende Eerste Handelingen, Brand, Evacuatie en Communicatie en dekt daarmee de drie taakgebieden af uit artikel 15 van de Arbowet. De boeken zijn geschreven door een team van deskundigen; daarnaast is inbreng gegeven door docenten die dagelijks werkzaam zijn in de bedrijfshulpverleningspraktijk.


International Liners 1865-1940 is een picturale schatkist vol met fijne, grote afbeeldingen van een goede 750 passagiersschepen uit de tijd dat dergelijke schepen voornamelijk in zwart-wit werden gefotografeerd. De introductie door de ervaren scheepshistoricus Dirk Pilkes is een experttekst die de lezer inleidt in de fascinerende details van de ontwikkeling van scheepsontwerp en overgangen in maritieme voortstuwing tijdens de eeuw van de zeegeschiedenis die dit boek behandelt.

De auteur, Rich Turnwald, werd geboren in Michigan, VS maar heeft het grootste deel van zijn leven in Miami, Florida gewoond. In de afgelopen 40 jaar heeft hij gewerkt in de cruise-industrie: de kustlijn in het management van cruiselines, aan boord van schepen in verschillende posities, waaronder Chief Purser, en is nu eigenaar en exploitant van zijn eigen cruise-agentschap.

In zijn enthousiaste voorwoord aan deze magnifieke publicatie, schreef de beroemde ‘Mister Ocean Liner’ William H. Miller: “Dit is een prachtig boek – en een oogstrelend compilatie van foto’s van passagiersschepen: groot en klein, beroemd en minder beroemd.”

International Liners 1865-1940 is a pictorial treasure chest full of fine, large-size images of a good 750 passenger ships from the time that such vessels were photographed predominantly in black and white. The introduction by the knowledgeable ship-historian Dirk Pilkes is an expert text introducing the reader into the fascinating details of ship design development and transitions in maritime propulsion during the century of naval history this book is covering.

The author, Rich Turnwald, was born in Michigan, USA but has lived for most of his life in Miami, Florida. Over the past 40 years he has worked in the cruise industry: shoreside in cruise line operations management, on board ships in various positions, including Chief Purser, and now owns and operates his own cruise agency.

In his enthusiastic forward to this magnificent publication, renowned ‘Mister Ocean Liner’ William H. Miller wrote: “This is a wonderful book – and an eye-pleasing compilation of photos of passenger ships: large and small, famous and those less so.”


Dit boek is een eerbetoon aan de Canadese militairen die in ’44-’45 ons land bevrijdden.
Het beschrijft de moeizame strijd vanaf hun landing op het Normandische strand op 6 juni 1944 tot de bevrijding op 5 mei 1945 – nu zo’n 75 jaar geleden. Een strijd op drie niveaus: het strategische van de 3e Canadese Infanteriedivisie, het tactische van The Regina Rifles Regiment en het individuele van soldaat Roy Armstrong.

Deze aanpak staat garant voor een compleet en meeslepend verhaal waarin de schrijver de focus steeds verschuift van het ene naar het andere niveau en zo de lezer persoonlijk meevoert op deze lange veldtocht: eerst door Frankrijk en België en dan door Zeeland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen, waar de Canadezen dodelijke gevechten leverden met de Duitsers, van stad tot stad, van dorp tot dorp, van straat tot straat, van huis tot huis, terwijl grote delen van ons volk in de verstikkende greep van de Hongerwinter verkeerden.

De auteur schenkt ook aandacht aan belangrijke politieke ontwikkelingen in deze periode en aan het verloop van belangrijke gevechten van de andere geallieerde legers. Zo krijgt de lezer een overzicht van hetgeen zich in het laatste oorlogsjaar op militair en politiek gebied afspeelde, hetgeen Nazi-Duitsland tot capitulatie dwong.

Roy Armstrong (1919 – 2015) is na de oorlog veelvuldig onderscheiden voor zijn strijd om de bevrijding van West-Europa. The Regina Rifles werden geëerd met het predikaat ‘Royal’ en de Franse overheid richtte op het invasiestrand Juno Beach een herdenkingsmonument voor hen op. Canadese militairen die in ons land sneuvelden voor onze vrijheid kregen een eregraf op de Canadese begraafplaatsen in Bergen op Zoom, Groesbeek en Holten.

Auteur Louk Verwer (Amsterdam, 1946) studeerde Nederlands recht. Zijn militaire dienst vervulde hij op het Ministerie van Defensie. Vervolgens werkte hij als bedrijfsjurist bij Akzo NV en later bij Koninklijke Douwe Egberts. Van 1989 tot 2007 was hij ‘vice-president legal affairs coffee & tea’ en ‘corporate legal affairs’ bij Sara Lee/DE NV wereldwijd. Daarna was hij enige tijd zelfstandig ‘legal consultant’ en geruime tijd bestuursvoorzitter van een stichting voor gesponsorde zorg- en welzijnsprojecten in Zeist.


‘Nederland’ en ‘Water’ zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.
Zo staat Nederland door de eeuwen heen ook wereldwijd bekend als een land van uitmuntende scheepsbouwers.

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), gevestigd in Vlissingen, heeft een rijke traditie van (marine)scheepsbouw met een bedrijfsgeschiedenis die meer dan 140 jaar teruggaat in de tijd.

De Koninklijke Schelde-scheepswerf, gevestigd in Vlissingen, was in die tijd wereldwijd bekend om zijn hoogwaardige producten, zowel in de scheepsbouw als in bouw- en vervoerssectoren daarbuiten.

Bijzonder trots en met respect heeft Pompert Grafische Dienstverlening voor het boek “The Vessels We Built” de vormgeving mogen verzorgen voor Damen Schelde Naval Shipbuilding.


THE ‘PRINSENDAM’ DISASTER
Begin 1970 luidde de Holland America Line (HAL) het bedrijf in herstructurering en heroriëntatie na honderd jaar passagiers en vracht van Rotterdam naar New York en terug. De raad van bestuur toonde het volle vertrouwen in de nieuwe kansen die cruiseverzending zou bieden. Dit resulteerde in de opdracht van 1970 om een ​​nieuw schip exclusieve cruises te laten maken.
Bij haar lancering ontving ze de naam ‘Prinsendam’. Nalevering, HAL stuurde het stijlvolle schip naar Singapore. Al snel viel ze in een routine van zomerse tochten in het koude water van Alaska en wintertochten in de warme wateren rond Java.
Op 4 oktober 1980 zeilde ‘Prinsendam’ in de Golf van Alaska af Cape Spencer, op weg naar Singapore. Midden in de nacht er brak brand uit. Kapitein Wabeke bestelde iedereen in de reddingsboten. Alle werden gered door een supertanker en US-Coastguard snijders en helikopters. Een week later zonk het schip met de brand helemaal leeg naar een ijskoude diepte van 9.843 voet.
Dit boek vertelt het verhaal uit de eerste hand over de ramp, geschreven door de man die op dat moment tweede officier van ‘Prinsendam’ was. Hij eindelijk verbreekt stilte en beschrijft in detail wat er allemaal echt gebeurde.
Zijn verslag maakt een einde aan alle geruchten en valse verhalen die hebben circuleren.


Vraagstukken met procenten – winst en verlies” is onderdeel van de serie REKENHULP, een reeks kleine boeken over rekenen en wiskunde, die een wezenlijke aanvulling bieden op de huidige rekenmethodes.

De serie is geschreven voor ouders en grootouders die hun kinderen en kleinkinderen willen HELPEN met hun huiswerk op rekengebied. Maar ook leraren en studenten in de lerarenopleiding kunnen hier nieuwe inspiratie opdoen.

In REKENHULP wordt de leerstof niet per leerjaar behandeld, maar per onderwerp. We vertrekken steeds op het niveau van de basisschool en maken in hetzelfde boek een stevige brug naar het werken met formules zoals gevraagd wordt in het middelbaar onderwijs. Op deze manier gaat voor de leerling het verband en de samenhang niet verloren en ontstaat er op rekengebied een BEVRIJDENDE continuïteit tussen de basisschool en het secundair onderwijs.


Vrouwen hebben in de geschiedenis veel moeite moeten doen om als beeldend kunstenaar in beeld te komen en te blijven. Er is zelfs een periode geweest dat mannelijke kunstenaars naar hartenlust naakten ‘naar model’ mochten schilderen, terwijl het schilderen van naakten door vrouwelijke kunstenaars als zondig werd beschouwd. Zelf heeft Ricky aan den lijve ondervonden dat ze in het wereldje van kunstenaars meer en beter moest presteren dan haar mannelijke collega’s. Pas in de tweede helft van haar carrière is die barrière verdwenen, voelt ze zich vrij om naar eigen inzicht te werken en ondervindt ze in ruime mate waardering en erkenning van zowel collega’s als van galeries en kopers van haar werken. In dit boek geeft ze een ruime inkijk in haar privéleven en in haar leven als beeldend kunstenaar, waarbij ze niet schroomt zowel haar successen te benoemen als haar zorgen en verdriet. Zelf zegt ze: ‘In dit boek laat ik de mensen in mijn ziel kijken.’

 


Reeds als kleine jongen werd Ronald van Rikxoort aangetrokken tot de haven van Rotterdam. Hij logeerde regelmatig bij familie die hem meenam naar de haven. Daar kwam hij zeer onder de indruk van de schepen, de geuren en kleuren, de sfeer en bedrijvigheid. Ook in zijn latere leven bleef de grote havenstad Rotterdam hem aantrekken en inspireren. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij zich ontwikkelde tot een kunstenaar en ontwerper, die zijn onderwerpen voornamelijk in de vracht- en passagiersvaart vond. Maar ook maritieme scenes in de havens evenals kust- en zeelandschappen trokken hem aan. In de loop der jaren verwierf hij grote bekendheid en volgde de erkenning tot volwaardig maritiem kunstenaar. Hij streeft naar perfectionering van zijn unieke, welhaast impressionistische stijl die nu eens krachtig en dan weer dromerig in zijn werk tot uitdrukking komt. Dankzij goede contacten met de bemanning van een waterboot voor het Waterweggebied komt hij kriskras overal in de havens terecht, waar hij naar hartenlust schetst en fotografeert. Zo doet hij steeds nieuwe inspiratie op voor zijn talrijke aquarellen en acrylschilderijen. Nu heeft Ronald van Rikxoort uit zijn rijke oeuvre een kunstboek samengesteld: het tweede van zijn hand in de reeks Maritime Art Books, waarin internationaal beroemde maritieme kunstenaars hun prachtige werken etaleren.


Beeldend kunstenaar René van der Meulen (1940) is zijn carrière begonnen als fotograaf. Op jonge leeftijd werd hij al uitverkoren om zijn experimentele foto’s tentoon te stellen in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar al vroeg is hij ook begonnen met de schilderkunst. Hij is daarbij sterk beïnvloed door de COBRA-leden Appel en Corneille, die hij in Parijs heeft leren kennen. Daar vertoefde hij in een poging de dienstplicht te ontlopen. In deze biografie laat Van der Meulen met een ontwapenende eerlijkheid zien wat hij vanaf zijn vroegste jeugd heeft meegemaakt en wat hem daarna overkomen is. Daarbij spaart hij zichzelf niet. Hij schroomt echter ook niet om melding te maken van zijn successen als beeldend kunstenaar. 

Vorig jaar overleed zijn vrouw Alies; hierover laat hij tot in de spelonken van zijn ziel merken wat zij voor hem betekend heeft. Bang voor de dood is hij niet, hooguit voor het sterven.


De geschiedenis van de Amsterdamse Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ blijft intrigeren. Ook al bestaat de rederij als zodanig helaas niet meer, toch hebben veel mensen nog steeds grote belangstelling voor wat er vanuit de hoofdstad aan het IJ en op diverse plaatsen elders ter werteld allemaal werd gepresteerd. Die interesse is niet verwonderlijk, want het was een krachtige, met koninklijke steun gestichte onderneming die een fascinerende, langdurige historie kende en die vanaf 1870 tal van prachtige, gevarieerde en beroemde schepen in de vaart bracht. De mail- en cargaboten van de en later de vracht- en passagiersschepen van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ zijn dan ook nog steeds dankbare onderwerpen om te schilderen en te beschrijven. Dit boek gaat over veertig van die interessante schepen uit de fascinerende historie van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ (SMN). De keuze van deze veertig uit de honderdzevenenzeventig ‘Nederland’-schepen is bepaald door de schoonheid en de maritieme relevantie van deze veertig. Zij zijn als Lloyd-representanten gelijkmatig over de gehele geschiedenislijn van de rederij gespreid. Aan de hand van veertig momentopnamen in aquarelvorm en evenzovele beknopte scheepsbiografieën vormen zij samen een kleurrijke SMN-vlootschouw. En tussen de regels door komt er zeer veel rederijgeschiedenis aan de orde. In 2003 verscheen het fraaie boek De Eeuw Van De ‘Nederland’ (Mulder c.s.). Alle scheepsillustraties in die Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ 1870-1970 waren in zwart-wit. Het onderhavige boek Stoomvaart Maatschappij Nederland – Schepen van de “Nederland” in beeld voegt niet alleen heel veel schitterende kleurschakering toe aan de SMN-historie toe, maar bovendien en bovenal ongekend veel tot op heden onbekende of onderbelicht gebleven detailinformatie over de trotse Amsterdamse rederij, waarover de laatste decennia slechts zeer spaarzaam is gepubliceerd. Het boek voorziet in een grote behoefte bij de scheepvaartliefhebbers.


In dit boek geven veertien mensen, woonachtig in de gemeente Hellendoorn, een openhartige inkijk in hun leven. De schrijver heeft de medewerkenden bevraagd in een interviewvorm en is enthousiast over de open sfeer waarin de gesprekken hebben plaats gevonden. 

De opbrengst van dit boek is bestemd voor het hospice in Hellendoorn.

 


Hartje stad Groningen, rond het jaar 1900. Aan de Westersingel is het in de meubelfabriek Nederland van J.A. Huizinga een en al bedrijvigheid. Van alle kanten klinkt het geklop en gezaag van de tientallen werknemers die druk bezig zijn de meubels te vervaardigen, waarmee de fabriek sinds haar oprichting in 1889 een klinkende reputatie heeft opgebouwd. De eigentijdse ontwerpen zijn zeer in trek en te koop bij de betere woninginrichtingszaken in heel Nederland. Ruim honderd jaar later is de faam van de Nederland echter zo goed als verdampt en vindt de naam Huizinga in relatie tot meubels alleen nog weerklank bij een handvol kenners en liefhebbers. “Sic transit gloria mundi”: alle roem is vergankelijk. In het geval van Huizinga echter is die vergankelijkheid ál te vroeg ingezet en toe aan een rehabilitatie. Met dit eerste boek over Huizinga en zijn meubelfabriek Nederland zet de Stichting Huizinga Meubel Nederland een belangrijke stap in het proces van herwaardering.

 


De eerste twee delen van de reeks De Lijn – Holland-Amerika Lijn.

Nadat de negentiende eeuw was overgegaan in de twintigste, maakte de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM) / Holland-Amerika Lijn (HAL) een grote bloei door met winstgevende passagiersvaart op Noord-Amerika. Vooral de nieuw aan de vloot toegevoegde schepen ‘Nieuw Amsterdam’ uit 1906 en ‘Rotterdam’ uit 1908 hadden grote aantrekkingskracht op de zakenlieden, landverhuizers en vakantiereizigers. Het ging de Maasstedelijke rederij voor de wind. Het waren grote schepen die van de PR-afdeling van de Rotterdamse scheepvaartmaatschappij de ietwat overdreven bijnaam “Giganten van de Atlantische Oceaan” kregen. En de groei was er toen nog lang niet uit: in 1911 besloot de NASM/HAL nóg een groot schip – met drie fiere schoorstenen – te laten bouwen voor de lijndienst Rotterdam – New York. De rederij zou dan drie zeekastelen kunnen inzetten op de profijtelijke vaart over de Noord-Atlantische Oceaan. Het schip kwam gereed in 1914 op de beroemde bouwwerf van Harland & Wolff in Belfast. Maar inmiddels was de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. De Britse regering legde beslag op het grote schip en bestemde het tot troepentransportschip onder bestuur van de Cunard Line in Liverpool. Met de naam ‘Justicia’ kwam de ex-‘Statendam’ in 1917 in militaire dienst. Het transporteerde Britse en Noord-Amerikaanse troepen tot in juli 1918. Toen torpedeerde een Duitse U-boot het schip, waarna het op enige afstand van de Ierse kust in zee verdween. Vrijwel meteen na de Eerste Wereldoorlog bestelde de NASM/HAL opnieuw een groot schip – weer met drie trotse schoorstenen – bij Harland & Wolff. De naam zou wederom ‘Statendam’ worden. Pas tien jaar later, na een hoop gedoe, kwam deze ‘Statendam’ voor de Rotterdamse rederij beschikbaar. Elf jaar later – tijdens de ‘meidagen’ van 1940 – vloog het schip aan de Wilhelminakade in brand en ging reddeloos verloren. Al met al brachten de twee (enige) driepijpers van de HAL maar weinig geluk met zich mee.


Het was de Holland-Amerika Lijn – die in 1873 werd opgericht als de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij – in de laatste jaren van de negentiende eeuw voor de wind gegaan. Men had genoeg geld verdiend om de noodzakelijke vernieuwing van de vloot te bekostigen. De directie kon overgaan tot het bestellen van – let wel – drie zusterschepen in één keer. Het ontwerp voor het drietal kwam van de tekentafels van de Ierse werf Harland & Wolff in Belfast. Aangezien deze werf toen reeds voor al haar hellingen schepen in de planning had staan, kon aldaar niet meteen met de bouw worden begonnen. Daarom ging de Rotterdamse rederij graag in op het aanbod van de Duitse werf Blohm & Voss in Hamburg om het eerste van de drie zusterschepen te bouwen. De andere twee werden enige tijd later door Harland & Wolff zelf in aanbouw genomen. Zodoende hadden “de drie zusters” van de Holland-Amerika Lijn van rond de eeuwwisseling uiteindelijk een Iers-Duitse herkomst. Hun namen waren Potsdam (1900), Rijndam (1901) en Noordam (1902). Statige passagiersschepen die de goede naam van de Holland-Amerika Lijn decennia lang hoog hielden. Dit boek maakt deel uit van een hele reeks over de Holland-Amerika Lijn. Het accent in deze boeken ligt op het unieke en zeer uitgebreide illustratiemateriaal waarmee het leven van de beroemde Rotterdamse rederij tot leven wordt gebracht. Guus Dalkmann (1951) heeft bijna zijn hele leven foto’s van de Holland-Amerika Lijn verzameld. Nu beschikt hij over een unieke collectie. Hij is een groot kenner van de geschiedenis van de rederij, waarover hij in 1998 samen met Albert Schoonderbeek het beroemde boek “125 years of Holland America Line” schreef.


Ook voor het onderwijs zit u goed bij ons. In bijzonder korte tijd, het was een krappe deadline, heel veel nieuwe titels mogen ontwerpen/vormgeven voor de leerrichting Horeca en Techniek. Wat u ziet is een klein overzicht.

 


ONE HUNDRED AND FORTY–FIVE YEARS

Holland America Line

Kapitein Albert Schoonderbeek besloot om naar zee te gaan wanneer hij was zeven jaar oud.
Op dat moment was hij ansichtkaarten aan het verzamelen en kwam een ​​kaart van de Nieuw Amsterdam van 1938 tegen.
Die gele trechters en rijen reddingsboten brachten een fascinatie voor schepen die bij hem zijn gebleven tot de huidige dag.
Terwijl de verzameling groeide, ontdekte hij dat Holland America nog steeds bestond en hij besloot te combineren hobby en carrière.
In 1976 ging hij naar de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam en studeerde in 1981 af.
Kort daarna trad hij toe tot Holland America als een 4e Officier.
In 1998 was hij co-auteur van “125 jaar Holland America Line” en documenteren de volledige geschiedenis van het bedrijf.
Hij werd gepromoveerd tot Captain in 2000 en bleef het commando tot 2014.
Toen de functie van Reizen Meester kwam beschikbaar, wat betekent dat je ondersteuning en training moet geven.
Wanneer hij op zee is, onderhoudt hij ook dagelijks blogs die lezers over de hele wereld op de hoogte houden van wat er achter de schermen gebeurt en waarom dingen op een bepaalde manier worden gedaan.
De blog heeft ook een historisch gedeelte over het bedrijf en nieuwe informatie wordt op regelmatige basis toegevoegd. https://www.hollandamerica.com/blog/albert/.


Merchant Ships in color
Grzegorz Nawrocki is een Poolse architect en Maritiem schilder.
Een reeks van zijn schilderijen met beroemde Poolse zeilschepen bevindt zich in Jurata, de zomerresidentie van de president van Polen.
Nu kan iedereen genieten van de kunst van zijn meester in deze hoogwaardige publicatie van de serie MARITIEME GESCHIEDENISKUNST.

 

Erfgoed van de zee
Reeds als kleine jongen werd Ronald van Rikxoort aangetrokken tot de haven van Rotterdam. Hij logeerde regelmatig bij familie die hem meenam naar de haven. Daar kwam hij zeer onder de indruk van de schepen, de geuren en kleuren, de sfeer en bedrijvigheid. Ook in zijn latere leven bleef de grote havenstad Rotterdam hem aantrekken en inspireren. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij zich ontwikkelde tot een kunstenaar en ontwerper, die zijn onderwerpen voornamelijk in de vracht- en passagiersvaart vond. Maar ook maritieme scenes in de havens evenals kust- en zeelandschappen trokken hem aan. In de loop der jaren verwierf hij grote bekendheid en volgde de erkenning tot volwaardig maritiem kunstenaar. Hij streeft naar perfectionering van zijn unieke, welhaast impressionistische stijl die nu eens krachtig en dan weer dromerig in zijn werk tot uitdrukking komt. Nu heeft Ronald van Rikxoort uit zijn rijke œuvre een kunstboek samengesteld: het tweede van zijn hand in de reeks Maritime Art Books, waarin internationaal beroemde maritieme kunstenaars hun prachtige werken etaleren.

Beide te bestellen bij Bol.com


Het HAL-vlaggeschip Nieuw Amsterdam uit 1938 wordt algemeen beschouwd als het mooiste passagiersschip dat ooit in Nederland is gebouwd.
Naar veler mening was het bovendien het mooiste dat ooit de wereldzeeën heeft bevaren.

 


Af en toe wordt er nog wel eens een ‘zeeverhaal’ gepubliceerd. Maar machinisten of werktuigkundigen komen daarbij niet zo vaak aan het woord. Dat zijn meestal niet van die schrijverstypes. Wanneer dan tóch een WTK de pen op papier zet en interessante en lezenswaardige voorvallen uit zijn vaartijd opschrijft, mag dat gerust uniek worden genoemd. Henk van Gameren neemt ons in dit boek mee naar de laatste hoogtijdagen van de Nederlandse koopvaardij. Hij laat ons met zijn vaardige pen delen in de fascinerende herinneringen aan zijn vaartijd bij de VNS – de beroemde N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij. Tal van schepen en diverse landen en continenten passeren de revue: de ‘Loenerkerk’, de ‘Jagersfontein’, de ‘Almkerk’, de ‘Beninkust’, de ‘Zonnekerk’, de ‘Lemsterkerk’, de ‘Randfontein’, de ‘Simonskerk’ en de ‘Ridderkerk’; Afrika, China, Japan en Australië. Over de hele wereld, dus, en in gevarieerde machinekamers. Boeiende verhalen uit een vervlogen tijd, die iedereen met belangstelling voor mensen en de zeevaart aanspreken.


Benoît Donne † – Asmérien – werd geboren in 1959 en stamde af van een familie van officieren, half Bretons, half Normand. Snel aangetrokken tot zee en schepen, besloot hij het tot zijn beroep te maken. In 1978 trad hij toe tot de Franse Merchant Maritime Academy in Le Havre, waar hij in 1980 opdook en vervolgens met de Compagnie Générale Maritime aan boord van alle soorten schepen voer tot 1990, toen hij werd aangeworven door de Franse eigenaar van Services and Transport bedienen op hun nieuwe zeilende cruiseschip, Club Med 1. Daarna volgde hij het gebouw van Club Med 2, voordat hij in 1996 het commando over Club Med 1 overnam tot haar verkoop in 1998; dan van Club Med 2 en van Paul Gauguin. Hij is altijd gepassioneerd door cruise- en zeilcruiseschepen en is een van de twee meesters van Club Med 2.

Zijn smaak voor schilderkunst, die mogelijk tot hem is gekomen van zijn groot oom Georges Dufour, verscheen in 1988 tijdens de grote oceaanoversteekplaatsen, toen hij borstels en aquarellen begon te gebruiken om zijn vrije tijd in beslag te nemen. In 2005 heeft zijn ontmoeting met aquarellenkunstenaar Jean Pierre Rémon zijn productie nieuw leven ingeblazen. Gretig naar ontdekkingen begon hij met acryl schilderen in 2008 en hij heeft sindsdien beide technieken gebruikt, in overeenstemming met zijn inspiraties en zijn passie voor de zee en de schepen. Zijn geweldige inspirerende voorbeelden zijn Britse en Nederlandse zeeschilders als Julian Taylor, Stephen J. Card, Harvey Crossley, Robert Lloyd en Ronald van Rikxoort.
Benoît Donne is lid van de Franse Académie des Arts et Sciences de la Mer.


In 1950 bracht de Koninklijke Maatschappij “De Schelde” een boek uit
onder de titel “De Schepen Die Wij Bouwden”.
De werf vierde toen haar 75-jarig bestaan.
Anno 2017 zijn we bijna zeventig jaar verder in de tijd.
De KMS heet tegenwoordig Damen Schelde Naval Shipbuilding en is een florerend bedrijf.
Een eminente prestatie van deze in Vlissingen opgerichte en uitgegroeide werf.
De vele duizenden mensen die er werk(t)en waren en zijn trots op hun bedrijf.
Zíj bouwden de ruim vierhonderd schepen die in dit boek de revue passeren.
Hún schepen worden gepresenteerd met een fraaie afbeelding en een zorgvuldig verzamelde set van scheepsgegevens.


De Nieuw Amsterdam van 1906 van de Holland-Amerika Lijn was een statig schip dat werd gebouwd voor de trans-Atlantische passagiersvaart, ook en vooral met het oog op de grote aantallen landverhuizers die Oost-Europa ontvluchtten om een nieuwe toekomst op te bouwen in Noord-Amerika. Het schip werd genoemd naar de nederzetting Nieuw Amsterdam in de zeventiende eeuwse kolonie Nieuw Nederland. Nadat de Britten de kolonie voor zich hadden opgeëist, hernoemden zij Nieuw Amsterdam tot New York. De Nieuw Amsterdam – een bij de Amerikanen zeer geliefd schip – had één hoge schoorsteen en vier rank-hellende masten. Het was het eerste schip van de HAL dat de beroemde naam Nieuw Amsterdam mocht dragen; er zouden er voor de Rotterdamse, later Seattlese rederij nog diverse volgen in latere decennia.

In de jaren van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) bleef Nederland neutraal in het gigantische gewapende conflict dat zich te land, op zee en in de lucht afspeelde. Dankzij die neutraliteit kon de Nieuw Amsterdam gedurende de Eerste Wereldoorlog als enige grote transatlantische passagiersschip de geregelde lijnverbinding onderhouden tussen Noord-Amerika en West- en Oost-Europa. Maar het vervullen van die unieke rol verliep geenszins zonder problemen, zoals in deze reader uit de doeken wordt gedaan.


De Nieuw Amsterdam – daterend van 1938 en gebouwd als luxe passagiersschip voor de Holland-Amerika Lijn – had gedurende de Tweede Wereldoorlog voor de geallieerden gefungeerd als troepentransportschip. Daartoe was het kort na het uitbreken van de oorlog verbouwd om zoveel mogelijk manschappen per overtocht te kunnen vervoeren.

Na afloop van de oorlog werd het schip nog geruime tijd in die hoedanigheid gebruikt en zo kwam het grauwgrijze schip eind november 1945 bij Singapore aan, nadat zij eerst troepen had gedebarkeerd in Trincomalee, Penang, Port Swettenham en Port Dixon. Op de rede van Singapore maakte men het schip gereed voor embarkement van Britse troepen en van Nederlands-Indische evacués. Dezen zouden getransporteerd worden naar Southampton. Dat reistraject, evenwel, werd gekenmerkt door de uitbraak van een mazelen- en griepepidemie aan boord. Een epidemie die uiteindelijk dramatische gevolgen had.Ronny Moortgat heeft een passie voor het tekenen en schilderen van maritieme onderwerpen.
De kunstschilder volgde een opleiding tot technisch tekenaar; een professie die hij jarenlang uitoefende.
Later zette hij door om “de knepen van het artistieke” onder de knie te krijgen: hij ging zes jaar tekenen en schilderen aan de kunstacademie van Hoboken.
Moortgat is een internationaal gerenommeerd kunstenaar met exposities in België, Groot-Brittannië (Gladwell & Patterson), Duitsland, Nederland, China, Japan en Noord-Amerika.

Pompert Grafische Dienstverlening heeft een groot aantal van zijn schilderijen samengebracht in een mooi boek.


the marine paintings


Zijn krans draagt de volgende lauweren:
* lid van de Belgische vereniging van Maritieme kunstenaars;
* werk in het Nationaal Scheepvaart Museum; opgenomen in de Dictionary of Sea Painters;
* werk geselecteerd voor de expo in Musée national de la Marine Paris;
* Associate Member of the Royal Society of Maritime Artists London;
* opgenomen in het boek over de Royal Society of Maritime Artists;
* Member of the Royal Society of Maritime Artists London;
* Worshipfull Company of Shipwrights Award;
* First price “Best painting in show” Patterson Fine Art London;
* Award for excellence 2015 Mystic Seaport USA;
* Award for excellence 2016 Mystic Seport USA.De Paardenclub - Sterkliniek HillegomDe Sterkliniek Dierenartsen Hillegom / Nieuw Vennep geeft elke 4-5 jaar een boek uit over de dagelijkse gang van zaken op een dierenartsenpraktijk.
De columns van Lodewijk Kamps in ’De Hillegommer’ zijn in dit boek tezamen gebracht tot één boek.
Beeldend, boeiend en humoristisch zijn de verhalen beschreven.

 Kerncijfers


Prins Hendrik Fonds


Zeereizen van en naar Indië
Jaarlijks brengt Bureau D & O een overzicht uit van de belangrijkste kerncijfers van financieel advieskantoren.


Een klein project mogen doen voor het Prins Hendrik Fonds.
De website moest simpel zijn zodat de klant zelf later nog meer content kan toevoegen.


Dr. Nico Guns geeft regelmatig Maritieme lezingen. Deze weet hij op een bijzonder interessante wijze te brengen. Een lezing over de ”Zeereizen van en naar Indië” is samengevat in een Reader en is een gezamenlijke uitgave van gbooksinternational en Pompert Grafische Dienstverlening.
van-haaften-advies


Van Haaften Advies is een hypotheekkantoor met een abnormaal hoog service niveau. Als financieel adviseur staan zij garant voor een deskundig, onafhankelijk advies in begrijpelijke taal.

Voor Van Haaften Advies mochten wij een nieuwe huisstijl vormgeven. Deze ringbandmap met tabbladen en visitekaartjes zijn de eerste stappen die hier in zijn genomen.
rotterdam-mainport-of-europe
Een kunstboek met de schilderijen van maritieme kunstschilder
Ronald van Rikxoort. Verkrijgbaar bij Bol.com.


Atelier Ronald van RikxoortPraktijkboek Bedrijfshulpverlener OntruimerVoor de NVB het boek Bedrijfshulpverlener Ontruimen mogen vormgeven.

De serie voorziet in les- en leerstof van Basis Bedrijfshulpverlening tot en met het management handboek Bedrijfshulpverlening.

Het boek Bedrijfshulpverlener Ontruimer is bestemd voor degene die door de werkgever zijn aangesteld als ontruimer.
Uitgangspunt voor de lesstof is de NEN 8112.
Het boek Bedrijfshulpverlener Ontruimer is een uitgave in de serie lesboeken, die de NVB op de markt brengt.

 Voor de NVFederatie Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening het praktijkboek Brandveiligheid volgens Bouwbesluit mogen vormgeven.

Ins & Outs - NVB


CEHP
ADDENDUM 2016
Van de leergang Hypothecaire Planner van 2015

Addendum 2016


Summa College

Summa collegeMan van de waterkant - A.M. LelsAry M. Lels †, de man van o.a. L. Smit & Co.’s Internationale Sleepdienst en de Holland-Amerika Lijn.
Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag publiceerde hij zijn autobiografie onder de titel

“MAN VAN DE WATERKANT”

Hij stelt in dit boek zonder terughoudendheid vele zaken aan de orde waarvan menigeen al decennialang wil weten ‘hoe het nou precies zat’. Zijn levensverhaal is verrijkt met unieke foto’s uit zijn eigen albums, waardoor dit boek een uniek en waardevol tijdsdocument is. Met vlotte pen behandelt Lels alle bijzondere episodes uit zijn veelbewogen leven en onthult hij tal van gebeurtenissen die tot nu toe onbekend bleven. Niet alleen over zijn jonge jaren in de Alblasserwaard, in het verzet gedurende de oorlogsjaren, in Nederlands-Indië en in militaire dienst; maar ook over zijn jaren als trainee/jong procuratiehouder en lid van de hoofddirectie bij L. Smit & Co.’s Internationale Sleepdienst; als prominent lid van de Raad van Bestuur van de Holland-Amerika Lijn; in de Kamer van Koophandel en het World Trade Centre; bij de Koninklijke Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij; en in de organisatie van spectaculaire zeilraces over alle wereldzeeën. Een uniek boek voor wie interesse heeft in een meeslepend levensverhaal. Een must read voor de belangstellende in het jeugdig verzet in de Tweede Wereldoorlog; voor de liefhebber van Smit Internationale en Hollands Glorie als slepersnatie; van de HAL en de koopvaardijhistorie; van de geschiedenis van het reddingwezen; van de Nederlandse zeezeilracerij; en van de bedrijfskundige ontwikkeling van Rotterdam.


Asielzoeker in Nederland

Asielzoeker in Nederland

In dit boek heeft Yusuf Abdi Mohamed zijn fascinerende ervaringen in de Nederlandse asielwereld op schrift gesteld.
Hij schildert een beklemmend beeld van deze schaduwwereld aan de rafelrand van onze samenleving; een realiteit die nagenoeg onbekend is bij de Nederlanders,
zowel bij de burgers als bij de politici die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgeving.
Yusuf maakt akelig duidelijk wat het betekent om vanuit een totaal andere cultuur in Nederland te moeten trachten in te burgeren.
Een hoge IND-functionaris die het manuscript onder ogen kreeg, zei: “Erg knap hoe Yusuf zijn ervaringen heeft beschreven.
Ik denk dat het voor veel mensen goed is om dit verhaal te lezen.”

Kortom: een aangrijpende en spannende blikopener. Bovendien: uitermate actueel!Lesmateriaal
Erasmus


Proefschriften

proefschriften


BHV lesmateriaal
Bedrijfshulpverlening NVB


Letselschade
Letselschade